Ưu đãi thành viên chảo đỏ


Thông tin dành cho khách hàng đăng kí trở thành ĐẠI SỨ ẨM THỰC (khách hàng VIP) trước 15/02/2019

  • Số điểm tích lũy hiện có vẫn được giữ nguyên
  • Khách hàng có thể dùng điểm tích lũy hiện có để đổi món bất kì (1 điểm = 1,000 đồng)
  • Khách hàng chỉ cần dùng SĐT để tích điểm và tra cứu số điểm tích lũy hiện có tại bất kì nhà hàng Wrap&Roll hoặc Lẩu bò Sài Gòn Vivu.